Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan taqwa...Maksud al-Maidah:2.
Allah sentiasa membantu hambaNya selama mana hambaNya membantu saudaranya.. Maksud al-Hadith/Muslim.

Sunday, January 15, 2012

Permata Hati 2012 berjalan lancar

Salah satu kumpulan permata hati

Program Permata Hati 2012 yang telah dirasmikan pelancarannya pada seminggu sebelumnya berjalan dengan baik walaupun masih ada segelintir mentee yang 'ketiadaan ibu'. Kumpulan-kumpulan ini berserakan mengikut lokasi yang ditetapkan untuk bermunaqasyah tentang pelbagai perkara. Pada tahun ini, sebanyak 30 topik dimasukkan dalam buku modul.

No comments:

Post a Comment