Dan tolong menolonglah kamu dalam perkara kebaikan dan taqwa...Maksud al-Maidah:2.
Allah sentiasa membantu hambaNya selama mana hambaNya membantu saudaranya.. Maksud al-Hadith/Muslim.

Thursday, December 10, 2009

School Holidays 2010

13 March – 21 March First Mid Term Break
5 June – 20 June Mid Year Break
4 Sept – 12 Sept Second Mid Term Break
20 Nov – 2 January Year End Break

No comments:

Post a Comment